Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ 疯狂塔防11月28日15:00维护公告 Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_

Ʊؼƻ_
您现在的位置是:首页> 游戏资讯 Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_ 疯狂塔防11月28日15:00维护公告Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ < 返回Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_

2019-11-27

Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_

尊敬的玩家:

     《疯狂塔防》将于北京时间11月28日下午15点进行版本更新,本次更新为停机维护,维护时间预计30分钟,如预计时间内无法更新完毕,将继续顺延,请玩家及时下线以免造成不必要的损失!

       给您带来不便,尽请谅解!

Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_ Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_
Ʊؼƻ_